fbpx

S'Angilu Guardadori

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

S'Angilu miu e' guardadori - mi d'ha mandau su redentori

po' guardai s'anima mia - po' mi fai cumpangia

a sa santissima trinidadi - po' chi siausu accanta 'e pari

se custa anima dolenti - 'da tengiaus presenti

a is portas de su paradisu - Santu Cungiada Loisu

Sant' Efisi guerrieru - porteusu a su fiancu

non faccaus de mancu - de custa orazioni

Gesù Santu Simoni - Santu Giaccu e Santu Luca

atru non mi bessad de ucca - petti custa preghiera

Santa Orrosa e Santa Lena - Maddalena e Martire Maria

non si faccad cumpangia - finasa a s'ora de sa morti

Gesù itte bella sorti - cun is angilus de sa gloria

eusu a binci sa vittoria - Gesù Santu Serafinu

a 'pè parti a su coscinu - e is angilus de su lettu

bos' abbrassu cun affettu - sa celesti cumpangia

'e si saludu tottu impari - liberai de s'abba 'e mari

a is pòbirus navigantis - a is de terra viaggiantis

liberai is benefattoris - Santus mius intercessoris

mi tengiais in sa custodia - pò chi siaus in sa Santa Gloria

unius accanta 'e pari - Gesù de mei piedadi

ancora de is aggredentis - de is mortus de repenti

liberai su geniri umanu - Santu Gaetanu

Santa Anna e Santo Gioacchinu - Maria de Bonucamminu

tengiaus in d'ogna logu - Sant' Antoni de su fogu

nò s'aggiungi Damianu - chi ses veru cristianu

custa preghiera pèsu - candu mi corcu e pesu

e in s'arriu de Sant'Agostinu - custa preghiera i finu

e mi pigu s'arriposu - chi non morgia bisongiosu

senza Eucarestia - Gesù, Giuseppe, Maria, Aicci Siada.

Letto 1807 volte
Altro in questa categoria: « Pinni Pinni Preghiere in sardo »