fbpx

Filastrocche per bambini (parte 1)

Scritto da 
Vota questo articolo
(11 Voti)

SERRA SERRA                                                                          

Serra serra
palasa a terra
palasa a muru
su serradori olidi unu scudu,
unu scudu onu senza cambiai,
serrandu serra chi dd'olisi serrai.                                          

 

DURU, DURU, AHI

Duru, duru, ahi
is pippius de Ollolai
ddur bedinti a
soddu s'unu
babbai compridendi unu
po istentai a mammai
duru, duru, ahi.

 

 AGATTA AGATTA

Agatta agatta
corru 'e acca
corru e boe
inditta mi ddoe
a Santu Franciscu
ca no ddue ixiu.

 

CIULU PEE CIULU PEE

Ciulu pee ciulu pee
sabata noa olidi su pee
sabata noa de peddi e de sola
ancora est a nasci sa crabiola
sa crabiola est ancora a nasci
e i su maistru po dda cosiri
e i su maistru po dda sabatai
custu pippiu scursu ad' andai
in mesu su cardu che s'erbei
ciulu pei ciulu pei.

 

OHI-OHI-OHI                                                                              

Ohi Ohi Ohi
ca s'e mortu Lolloi
e chini dda mortu
su babbu su e tottu
e itte dda lassau
unu oi scorrau
e itte dadi aggiuntu?
Unu saccu 'e pedduncu
a intru 'e su saccu
unu calleddu maccu
a intru 'e calleddu
unu moru nieddu
a intru 'e su moru
crappitteddar de oru
a intru e is crappittas                                                            
una tauledda scritta                                                              
a intru e sa tauledda                                                             
una pudda niedda                                                                
a intru 'e sa pudda
unu saccu cun nudda.                                                         

                                                                                                  

LUNA LUNA                                                                            

Luna luna                                                                                
donamì furtuna                                                                       
donamì dinai                                                                          
po mi coiai                                                                              
po mi fai bella                                                                         
sa luna cun sa stella.                                                            

 

TITTIA TITTIA (1)                                                                 

Tittia tittia                                                                               
su frittu 'e cudda sia                                                            
de cudda sia strangia                                                         
ci ende sa castangia                                                          
da ended' a imbudu a imbudu                                          
indi pigu unu scudu.                                                           

 

TITTIA TITTIA (2)                                                              

Tittia tittia                                                                              
su frittu 'e cudda sia                                                           
de cudda sia strangia                                                       
ci ende sa castangia                                                        
castangia e nuscedda                                                    
soni sa campanedda                                                        
soniddedda a forti                                                            
chi si intenda a corti
a corti e nuveri                                                                  
mela mia paberi                                                                
mela mia ingannada                                                      
aubi sesi andada                                                              
a Santa Caterina                                                               
a pigai mexina                                                                  
mexina cun civargiu
unu macittu argiu                                                            
unu macittu trinu                                                               
imbriagu de binu                                                              
de binu nieddu                                                                 
e trappa e cappeddu                                                       
e cappeddu e trappa.                                                    

 

Letto 8865 volte Ultima modifica il Mercoledì, 25 Gennaio 2017 15:44